Hãy nhìn lại mọi nhà vô địch hạng trung UFC | Video

Mười một người đàn ông đến từ sáu quốc gia khác nhau đã tổ chức vành đai hạng trung UFC không thể tranh cãi kể từ khi được giới thiệu tại UFC 33 vào năm 2001. Một người đàn ông, Anderson Silva, giữ danh hiệu trong hơn sáu năm từ 2007-2013 và là nhà vô địch đầu tiên bảo vệ vành đai 10 lần. Nhìn lại tất cả các nhà vô địch hạng trung từ Dave Menne đến Israel Adesanya.

UFC 263 Cân nặng nghi lễ: The Fighter Face-Offs | Video

(Lịch sự của UFC)