Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ ba để phục vụ quảng cáo khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng thông tin tổng hợp ( KHÔNG bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn) về việc bạn truy cập vào các trang web này và các trang web khác để cung cấp quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ mà bạn quan tâm. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về thực hành này và biết lựa chọn của bạn về việc không sử dụng thông tin này bởi các công ty này, vui lòng xem: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp