Silva vs Sylvia

Tim Sylvia tại UFC 61

Tim Sylvia

Mmaweekly.com đã biết rằng UFC đã liên hệ với Assuerio Silva để chiến đấu với Tim Sylvia tại UFC 54.

Có vẻ như hai bên đã đồng ý về nguyên tắc đối mặt với nhau ở Las Vegas vào ngày 20 tháng 8.

Sylvia nói rằng anh ấy sẽ bắt đầu trại huấn luyện của mình sớm và anh ấy sẽ tham gia chương trình phát thanh vào thứ Sáu để Soundoff về một vài vấn đề.

Đối với Silva, nó sẽ đánh dấu lần đầu tiên anh ta chiến đấu trong Octagon. Anh ta có một kỷ lục chung là 10-3. Kích thước có thể là vấn đề trong cuộc chiến này khi Silva chỉ đứng 6 trận0 và nặng khoảng 235.

Đối với Sylvia, anh ta đứng 6 tuổi8 và nặng 260, vì vậy Tim Sylvia chắc chắn sẽ có lợi thế về kích thước tại UFC 54.