Jake Paul vs. Hasim Rahman Jr.

Jake Paul và Hasim Rahman Jr. đã tham gia một cuộc họp báo ở thành phố New York vào thứ ba để quảng bá cho trận đấu quyền anh ngày 6 tháng 8 của họ tại Madison Square Garden.

Hai câu hỏi từ các phương tiện truyền thông và tham gia vào các trao đổi nóng. Xem video họp báo dưới đây.

Jake Paul thừa nhận Hasim Rahman Jr. đã có được anh ấy tốt hơn trong phiên sparring đơn độc

(Video lịch sự của Thể thao showtime)